Artikel ‘Producten en makers met toekomst’ over de tex-tiles van Barbara Vos. Consept05, gepubliceerd door CSDH, Culturele Stad Den Haag.