Text-tiles ontving een fonds van het programma Creatieve Stad van Den Haag voor het ontwikkelen van een duurzaam bedrijf. De belangrijkste reden om het programma Creatieve Stad uit te voeren is het verbeteren van het vestigingsklimaat, het stimuleren van de economie in Den Haag en het vergroten van de werkgelegenheid. Het is immers bekend dat een bloeiende creatieve sector de economie van de stad als geheel een boost geeft. Het programma Den Haag Creatieve Stad 2005-2008 richtte zich op de ontwikkeling van de culturele waarde van de creatieve sector. In het programma 2010-2012 ligt de nadruk op initiatieven met een economisch duurzaam perspectief en is er aandacht voor de zichtbaarheid van het programma Creatieve Stad. Het doel is om het vestigingsklimaat te optimaliseren. De meerwaarde voor de periode 2010-2012 is het criterium dat alle acties economisch duurzaam moeten zijn: zo wordt het economisch kapitaal van de creatieve sector optimaal benut. De belangrijkste projectactiviteiten omvatten:
– het bieden van voorzieningen zoals bedrijfsruimte en dienstverlening;
– stimuleren van ondernemerschap;
– ondersteuning van activiteiten die uiteindelijk zelfstandig en duurzaam zullen worden;
– promotiecampagnes om de afzetmarkt voor de creatieve sector te vergroten.

Het programma is onderverdeeld in de volgende deelprogramma’s:
1. Werkruimtes en ateliers voor kunstenaars
2. Regeling Stimuleringsfonds Creatieve Stad Den Haag 2010-2012
3. Toptalent in de stad: Toptalent en Opleidingsbeurs
4. Klantmarketing: Ambassadeursprogramma5. Promotie en publiciteit